Publication
Title
Bevoegdheidsproblemen over de formele motiveringsverplichting voor individuele bestuurshandelingen: een situering
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtsactualiteit, privacy, openbaarheid en nieuwe technologie
Publication
2002
Volume/pages
5 (2002) , p. 20-22
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Record
Identifier
Creation 27.10.2009
Last edited 12.10.2020