Title
Vormt de uitdrukkelijke motiveringsplicht een grondrecht? Is het een aspect van openbaarheid van bestuur?Vormt de uitdrukkelijke motiveringsplicht een grondrecht? Is het een aspect van openbaarheid van bestuur?
Author
Faculty/Department
Faculty of Social Sciences. Political Sciences
Research group
Public Administration & Management
Publication type
article
Publication
Subject
Law
Source (journal)
Rechtsactualiteit, privacy, openbaarheid en nieuwe technologie
Volume/pages
(2002):8, p. 14-
1
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)