Title
Vormt de uitdrukkelijke motiveringsplicht een grondrecht? Is het een aspect van openbaarheid van bestuur?
Author
Faculty/Department
Faculty of Social Sciences. Political Sciences
Publication type
article
Publication
Subject
Law
Source (journal)
Rechtsactualiteit, privacy, openbaarheid en nieuwe technologie
Volume/pages
(2002) :8 , p. 14-
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)