Publication
Title
Vormt de uitdrukkelijke motiveringsplicht een grondrecht? Is het een aspect van openbaarheid van bestuur?
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtsactualiteit, privacy, openbaarheid en nieuwe technologie
Publication
2002
Volume/pages
8 (2002) , p. 14
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Record
Identifier
Creation 27.10.2009
Last edited 12.10.2020