Publication
Title
Openbaarheid van bestuur: het Vlaams Openbaarheidsdecreet van 26 maart 2004
Author
Language
Dutch
Source (book)
Modellen voor het bedrijfsleven
Publication
Mechelen : Kluwer , 2009
ISBN
9789046531921
Volume/pages
p. 1-46
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 27.10.2009
Last edited 07.10.2022
To cite this reference