Publication
Title
Geen Beamtenherrschaft in de steden? De beleidsinvloed van de Vlaamse lokale topambtenarij in West-Europees vergelijkend perspectief
Author
Language
Dutch
Source (book)
Vlaanderen en/in Europa: omgaan met de Unie en vergelijkend leren / Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen. - Brugge, 2005
Source (series)
Jaarboek / Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen. - Brugge; 2004: 4
Publication
Brugge : Die Keure, 2005
ISBN
90-5958-882-7
Volume/pages
p. 129-160
IR - Boek naar hoofdstuk
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 27.10.2009
Last edited 11.09.2014
To cite this reference