Publication
Title
Twee wetsontwerpen in het licht van de transparantie
Author
Language
Dutch
Source (book)
Administratieve vereenvoudiging en bescherming van de privacy, een nieuw evenwicht / Vos, de, D. [edit.]
Publication
Brussel : Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging , 2003
Volume/pages
p. 72-74
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identifier
Creation 28.10.2009
Last edited 04.03.2024
To cite this reference