Publication
Title
Uitspraken over geautomatiseerd stemmen en openbaarheid van bestuur bieden meer duidelijkheid over de toepassing van de openbaarheidswetgeving, haar reikwijdte en de omvang van het geheim van de stemming
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Mensenrechten : jaarboek van het Interuniversitair Centrum Mensenrechten. - Antwerpen, 1993 - 2002
Publication
Antwerpen : 2003
ISSN
1372-4665
Volume/pages
(2003) , p. 284-290
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identifier
Creation 28.10.2009
Last edited 04.03.2024
To cite this reference