Publication
Title
Archief en openbaarheid van bestuur: een verkenning
Author
Language
Dutch
Source (book)
De archivaris, de wet en de rechtbank: verslagboek van de studiedag Archief tussen de openbaarheid van bestuur en bescherming van de privacy, Rechtsfaculteit van de Universiteit Gent, 13 mei 2002 / Universiteit Gent. Vakgroep Grondslagen en Geschiedenis van het Recht. - Brugge, 2004
Publication
Brugge : Die Keure, 2004
ISBN
90-5958-518-6
Volume/pages
p. 3-34
IR - Boek naar hoofdstuk
Van lvd naar work
De archivaris, de wet en de rechtbank : verslag van de studiedag Archief tussen openbaarheid van bestuur en bescherming van de privacy, Rechtsfaculteit van de Universiteit Gent, 13 mei 2002
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 28.10.2009
Last edited 11.09.2014
To cite this reference