Publication
Title
Openbaarheid van bestuur, toegang tot milieu-informatie op internationaal, Europees en Belgisch bestuursniveau: een overzicht
Author
Language
Dutch
Source (book)
Openbaarheid van bestuur: stand van zaken 2007 / Schram, F. [edit.]
Publication
Leuven : KU Leuven, Instituut voor Administratief Recht , 2008
Volume/pages
p. 11-74
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 28.10.2009
Last edited 07.10.2022
To cite this reference