Publication
Title
Afsprakennota en deontologische code: instrumenten voor een betere invulling van de eigen taakstelling van politici en ambtenaren en van hun onderlinge relatie
Author
Language
Dutch
Source (book)
Nieuwe griffels, schone leien? De Vlaamse provincies uitgedaagd / Reynaert, H. [edit.]; et al. [edit.]
Publication
Brugge : Vanden Broele, 2007
Volume/pages
p. 47-71
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 28.10.2009
Last edited 10.07.2013
To cite this reference