Publication
Title
Een cort jolijt: Middelnederlandse spreukstrofen met het rijmschema aabccb
Author
Language
Dutch
Source (book)
Een zoet akkoord: Middeleeuwse lyriek in de Lage Landen / Willaert, Frank
Publication
Amsterdam : Prometheus , 1992
Volume/pages
p. 219-233,392
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference