Publication
Title
De herhuisvestingsverplichting bij de ontbinding van de huurovereenkomst in de sociale huisvesting: noot onder Vred. Kortrijk 2 januari 2001
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor Belgisch burgerlijk recht. - Brussel, 1987, currens
Publication
Brussel : 2003
ISSN
0775-2814
Volume/pages
(2003) , p. 424-428
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identifier
Creation 28.10.2009
Last edited 07.10.2022
To cite this reference