Publication
Title
Vlaamse fiscaliteit: een evaluatie vanuit het klachtenbeeld bij de Vlaamse ombudsdienst
Author
Language
Dutch
Source (book)
Jaarboek lokale en regionale belastingen 2000-2002
Publication
Brugge : Die Keure, 2001
ISBN
90 5751 517 2
Volume/pages
p. 73
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 30.10.2009
Last edited 11.09.2014
To cite this reference