Publication
Title
Wprowadzenie do zawodu poczatkujacego nauczyciela
Author
Language
English
Source (journal)
Dyrektor Szko³y: miesiecznik kierowniczej kadry oswiatowej
Publication
2009
Volume/pages
10 (2009) , p. 6-7
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 05.11.2009
Last edited 07.10.2022
To cite this reference