Publication
Title
"Dye vermaerde coopstat van Antwerpen"
Author
Language
Dutch
Source (book)
Nederlands in culturele context: handelingen van het twaalfde Colloquium Neerlandicum, Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen, 18 augustus-3 september 1994 / Jansen, Th.A.J.M. [edit.]
Publication
Woubrugge : Internationale Vereniging voor Neerlandistiek , 1995
Volume/pages
p. 220-247
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference