Publication
Title
Het nieuwe decreet op de ruimtelijke ordening: verslagboek van de studiedagen georganiseerd op 5 oktober 1999 en 26 november 1999 aan de UIA
Author
Language
Dutch
Source (series)
Ruimtelijke ordening en stedenbouw ; 3
Publication
Brugge : Die Keure, 1999
ISBN
90-5751-284-X
Volume/pages
621 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 07.11.2009
Last edited 12.09.2014
To cite this reference