Publication
Title
Het woonrecht en het recht op wonen in beweging
Author
Language
Dutch
Source (book)
Het huurboek
Publication
Antwerpen : EPO/Vlaamse Huurdersbonden , 1998
Volume/pages
p. 27-31
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 09.11.2009
Last edited 07.10.2022
To cite this reference