Publication
Title
Beroep tegen de toewijzing van een sociale huurwoning aan een derde en het begrip "huurder" in het sociaal huurbesluit: noot onder Vred. Leuven 30 september 1997
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 1998
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(1998/1999), p. 25-26
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 09.11.2009
Last edited 25.04.2017
To cite this reference