Title
Het kwade oog: een 'verheerlijking van het Vlaamsche boerenleven?'
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
article
Publication
Subject
History
Source (journal)
Zacht lawijd
Volume/pages
8(2009) :1 , p. 4-25
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle