Publication
Title
Het kwade oog: een 'verheerlijking van het Vlaamsche boerenleven?'
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Zacht lawijd
Publication
2009
Volume/pages
8:1(2009), p. 4-25
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 12.11.2009
Last edited 23.12.2015
To cite this reference