Publication
Title
Openbaarheid van bestuur: de wet van 5 augustus 2006 betreffende de toegang van het publiek tot milieu-informatie
Author
Language
Dutch
Source (book)
Modellen voor het bedrijfsleven
Publication
Mechelen : Kluwer, 2009
ISBN
978-90-465-3192-1
Volume/pages
p. 1-46
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 12.11.2009
Last edited 11.09.2014
To cite this reference