Publication
Title
Literatuurgeschiedenissen: anderhalve eeuw Groot-Nederlandse, Vlaamse en Nederlandse literatuurgeschiedschrijving
Author
Language
Dutch
Source (book)
Het geheugen van de Lage Landen. - Rekkem, 2009
Publication
Rekkem : Ons Erfdeel, 2009
ISBN
978-90-79705-03-0
Volume/pages
p. 45-51
IR - Boek naar hoofdstuk
Van lvd naar work
Het geheugen van de Lage Landen
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 13.11.2009
Last edited 23.12.2015
To cite this reference