Publication
Title
Een Congoleesche werpspeer en een brok rubber, die onder s konings neus neergelegd waren. Koloniale bedenkingen bij Willem Elsschot en Gaston Burssens
Author
Language
Dutch
Source (book)
Congo in België: koloniale cultuur in de metropool / Viaene, Vincent [edit.]; e.a.
Publication
Leuven : Universitaire Pers Leuven , 2009
ISBN
978-90-5867-771-6
Volume/pages
p. 203-213
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 13.11.2009
Last edited 07.10.2022
To cite this reference