Publication
Title
Johan Dambruyne: Inventaris van het conglomeraatsarchief van orbis en Orion UitgeversNV, VUBT NV en rechtsvoorgangers 1923-1983, Brussel: Rijksarchief, 2008
Author
Language
Dutch
Source (journal)
De gulden passer / Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2009
ISSN
0777-5067
Volume/pages
87:1(2009), p. 149-150
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 19.11.2009
Last edited 19.07.2013
To cite this reference