Publication
Title
Samenloop van grondrechten in verschillende rechtsstelsels, multiculturaliteit in het strafrecht & schuldsanering en collectieve schuldenregeling
Author
Language
Dutch
Source (series)
Preadviezen ; 2008
Publication
Den Haag : Boom Juridische Uitgevers , 2008
ISBN
978-90-8974-048-9
Volume/pages
320 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 25.11.2009
Last edited 07.10.2022
To cite this reference