Title
"Reflection" en "brooding" als subtypes van rumineren: een herziening van de Ruminative Response Scale
Author
Faculty/Department
Faculty of Medicine and Health Sciences
Publication type
article
Publication
Houten ,
Subject
Human medicine
Source (journal)
Gedragstherapie. - Houten
Volume/pages
42(2009) , p. 205-214
ISSN
0167-7454
Carrier
E
Target language
English (eng)
Affiliation
University of Antwerp
Abstract
De validiteit en betrouwbaarheid van de Nederlandstalige versie van de herziene Ruminative Response Scale (RRS; Treynor, Gonzalez, & Nolen- Hoeksema, 2003) werd onderzocht. De RRS werd voorgelegd aan drie proefgroepen: een groep studenten (n = 432), een steekproef uit de algemene bevolking met onderscheid naar voorgeschiedenis van depressie (n = 394) en een klinisch depressieve groep op een ambulante psychiatrische dienst (n = 28). Uit de resultaten blijkt dat de herziene RRS een bevredigende betrouwbaarheid en validiteit vertoont. Voor elk van de drie proefgroepen worden tevens de gemiddelde scores en standaarddeviaties gerapporteerd. Deze herziene versie RRS laat toe, in tegenstelling tot zijn voorganger, een onderscheid te maken tussen twee subcomponenten van ruminatie: brooding en reflection.
E-info
https://repository.uantwerpen.be/docman/iruaauth/68750e/52923abd837.pdf
Handle