Publication
Title
"Reflection" en "brooding" als subtypes van rumineren: een herziening van de Ruminative Response Scale
Author
Abstract
De validiteit en betrouwbaarheid van de Nederlandstalige versie van de herziene Ruminative Response Scale (RRS; Treynor, Gonzalez, & Nolen- Hoeksema, 2003) werd onderzocht. De RRS werd voorgelegd aan drie proefgroepen: een groep studenten (n = 432), een steekproef uit de algemene bevolking met onderscheid naar voorgeschiedenis van depressie (n = 394) en een klinisch depressieve groep op een ambulante psychiatrische dienst (n = 28). Uit de resultaten blijkt dat de herziene RRS een bevredigende betrouwbaarheid en validiteit vertoont. Voor elk van de drie proefgroepen worden tevens de gemiddelde scores en standaarddeviaties gerapporteerd. Deze herziene versie RRS laat toe, in tegenstelling tot zijn voorganger, een onderscheid te maken tussen twee subcomponenten van ruminatie: brooding en reflection.
Language
English
Source (journal)
Gedragstherapie. - Houten, 1982, currens
Publication
Houten : 2009
ISSN
0167-7454 [print]
2468-953X [online]
Volume/pages
42 (2009) , p. 205-214
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 25.11.2009
Last edited 07.10.2022
To cite this reference