Publication
Title
Een efficiënte pre-industriële kapitaalmarkt? Het vroeg zestiende-eeuwse 's-Hertogenbosch als voorbeeld
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis. - Amsterdam
Publication
Amsterdam : 2009
ISSN
1572-1701
Volume/pages
6:3(2009), p. 82-113
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 27.11.2009
Last edited 21.10.2014
To cite this reference