Publication
Title
Het schoolpactcompromis in vraag gesteld: pleidooi voor een nieuw vak over levensbeschouwingen en filosofie in het Vlaams onderwijs
Author
Abstract
In dit artikel beschrijven we hoe levensbeschouwelijk onderwijs is georganiseerd in België (Vlaanderen), richten we onze aandacht op hedendaagse problemen en uitdagingen binnen dit systeem en formuleren we een alternatief voorstel. Het huidige systeem is het resultaat van het schoolpact van 1958, dat werd geïmplementeerd in de hervormde Belgische Grondwet (1988). Dit systeem veroorzaakt echter vele praktische en juridische problemen en lijkt niet meer te passen in onze geseculariseerde en religieus gediversifieerde samenleving. Nadat we het voorstel van de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) hebben geëvalueerd, stellen we een alternatief voor om levensbeschouwelijk onderwijs in Vlaanderen te organiseren. Hierbij pleiten we voor een niet-confessioneel plichtvak over levensbeschouwingen en filosofie in alle scholen, los van artikel 24 § 1 en § 3 Gw. Daarnaast blijven de confessionele vakken facultatief bestaan.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid. - Brussel, 1991, currens
Publication
Brussel : 2009
ISSN
0778-0443
Volume/pages
1/2 (2009/2010) , p. 44-64
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identifier
Creation 30.11.2009
Last edited 07.10.2022
To cite this reference