Publication
Title
Op welk welzijnswerk hebben burgers recht? Tien megatrends in (de juridische invulling van) het welzijnswerk en hun gevolgen voor de welzijnsgebruikers
Author
Language
Dutch
Source (book)
Naar het middelpunt van de marge: reflecties over veertig jaar armoedeonderzoek en -beleid: liber amicorum Jan Vranken / Boyser, De, Katrien [edit.]; et al. [edit.]
Publication
Leuven : Acco , 2009
ISBN
978-90-334-7773-7
Volume/pages
p. 93-103
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 07.12.2009
Last edited 07.10.2022
To cite this reference