Publication
Title
Het vrij verkeer van personen binnen de Europese Unie: ook voor mensen met een laag inkomen?
Author
Language
Dutch
Source (book)
Arm Europa: over armoede en armoedebestrijding op het Europese niveau / Vranken, Jan [edit.]; et al. [edit.]
Publication
Leuven : Acco, 2009
ISBN
978-90-334-7605-1
Volume/pages
p. 49-64
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.12.2009
Last edited 11.09.2014
To cite this reference