Publication
Title
Beginselen van behoorlijk bestuur en Wet motivering administratieve beslissingen in de sociale zekerheid
Author
Language
Dutch
Source (book)
Actuele problemen van het sociale-zekerheidsrecht / Steenberge, van, J. [edit.]
Publication
Brugge : Die Keure , 1995
Volume/pages
p. 1-29
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference