Publication
Title
De (on)zichtbare hand van Europa: over de vervlechting van bestuurslagen en het armoedebeleid
Author
Language
Dutch
Source (book)
Arm Europa: over armoede en armoedebestrijding op het Europese niveau / Vranken, Jan [edit.]; et al. [edit.]
Publication
Leuven : Acco , 2009
ISBN
978-90-334-7605-1
Volume/pages
p. 147-158
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 09.12.2009
Last edited 07.10.2022
To cite this reference