Publication
Title
De gemeenschappelijke indicatoren in de Open Coördinatiemethode: tussen hoge ambities en beperkte verwachtingen
Author
Language
Dutch
Source (book)
Arm Europa: over armoede en armoedebestrijding op het Europese niveau / Vranken, Jan [edit.]; et al. [edit.]
Publication
Leuven : Acco , 2009
ISBN
978-90-334-7605-1
Volume/pages
p. 159-177
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 09.12.2009
Last edited 04.03.2024
To cite this reference