Publication
Title
Noordwest-Europa in de ban van het loterij- en lottospel tijdens de 18de en de 19de eeuw
Author
Language
Dutch
Source (book)
Loterijen in Europa: vijf eeuwen geschiedenis / Devisscher, Hans [edit.]
Publication
Brussel : Nationale Loterij , 1994
Volume/pages
p. 137-185
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference