Publication
Title
Persoonlijkheid bepaalt politiek: profiel van titanen in de belgische en Nederlandse politiek
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Eos : actueel maandblad over wetenschap en technologie. - Gent
Publication
Gent : 2009
ISSN
0772-0084
Volume/pages
(2009.05), p. 42-45
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 10.12.2009
Last edited 25.04.2017
To cite this reference