Publication
Title
Het beoordelen van de prestaties van netwerken : aanzet tot een analysekader
Author
Abstract
Hoe kunnen we prestaties van netwerken in de publieke sector beoordelen? In dit artikel wordt een analysekader ontwikkeld met drie dimensies: productieprestatie, procesprestatie en regimeprestatie. Het analysekader passen de auteurs toe op het niveau van de actoren, het netwerk en de samenleving. Het beoordelen van de prestaties van netwerken vereist dat naast economische criteria ook principes zoals democratische kwaliteit en capaciteitsopbouw worden meegenomen. De auteurs gebruiken de case van het netwerk rond het parkbos Gent als illustratie van het analysekader.
Language
Dutch
Source (journal)
Bestuurswetenschappen / Vereniging van Nederlandse Gemeenten. - 's-Gravenhage, 1947, currens
Publication
's-Gravenhage : Vereniging van Nederlandse Gemeenten , 2010
ISSN
0165-7194
Volume/pages
6 :1 (2010) , p. 35-55
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identifier
Creation 15.12.2009
Last edited 04.03.2024
To cite this reference