Publication
Title
Maarten Van Dijck: De wetenschap van de wetgever: de klassieke politieke economie en het Belgische landbouwbeleid, 1830-1884
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Gewina: tijdschrift voor de geschiedenis der geneeskunde, natuurwetenschappen, wiskunde en techniek. - Amsterdam
Publication
Amsterdam : 2009
ISSN
0928-303X
Volume/pages
2:3(2009), p. 180-181
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 22.12.2009
Last edited 12.09.2015
To cite this reference