Publication
Title
Canon van de roomskatholieke kerkmuziek in Nederland: uitwerking van vier iconen. 2. Hadewijch (ca. 1200-1248)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Gregoriusblad : tijdschrift ter bevordering van liturgische muziek in Nederland / Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging. - Utrecht, 1959, currens
Publication
Utrecht : Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging , 2009
ISSN
0017-4122
Volume/pages
133 :4 (2009) , p. 18
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 23.12.2009
Last edited 07.10.2022
To cite this reference