Publication
Title
Nota betreffende de collocatie op verzoek in het achttiende-eeuwse graafschap Vlaanderen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Handelingen der Maatschappij van Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent = Annales de la Société d'histoire et d'archéologie de Gand
Publication
1994
Volume/pages
48 (1994) , p. 193-196
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference