Publication
Title
De verplichtingen van de Staat op het vlak van het recht op onderwijs in het kader van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden: een overzicht van de rechtspraak van het EHRM
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid. - Brussel, 1991, currens
Publication
Brussel : 2007
ISSN
0778-0443
Volume/pages
2-4 (2006-2007) , p. 270-281
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identifier
Creation 08.01.2010
Last edited 04.03.2024
To cite this reference