Publication
Title
Perceptie van toon en vocaalduur in het dialect van Weert: toonverschillen als indicatie van voormalige polytonie
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Handelingen / Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis. - Brussel, 1960, currens
Publication
Brussel : Koninklijke Zuidnederlandse maatschappij voor taal- en letterkunde en geschiedenis , 2008
ISSN
0774-3254
Volume/pages
62 (2008) , p. 29-40
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identifier
Creation 18.01.2010
Last edited 07.10.2022
To cite this reference