Publication
Title
Perceptie van toon en vocaalduur in het dialect van Weert: toonverschillen als indicatie van voormalige polytonie
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Handelingen / Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis. - Brussel, 1960, currens
Publication
Brussel : 2008
ISSN
0774-3254
Volume/pages
62(2008), p. 29-40
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 18.01.2010
Last edited 21.10.2014
To cite this reference