Publication
Title
Manon van der Heijden, Geldschieters van de stad: financiële relaties tussen stad, burgers en overheden, 1550-1650
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden
Publication
2007
Volume/pages
122:4(2007), p. 595-597
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 18.01.2010
Last edited 19.07.2013
To cite this reference