Title
Alle wegen leiden naar Rome (I), alle wegen vertrekken vanuit Rome (I)!? In hoeverre biedt de inwerkingtreding van de Rome I verordening kansen tot opheldering van ipr-onduidelijkheden bij internationale detachering
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
article
Publication
Subject
Law
Source (journal)
Arbeidsrechtelijke annotaties
Volume/pages
(2009) :2 , p. 3-21
ISSN
1568-6639
vabb
c:vabb:268571
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle