Publication
Title
Alle wegen leiden naar Rome (I), alle wegen vertrekken vanuit Rome (I)!? In hoeverre biedt de inwerkingtreding van de Rome I verordening kansen tot opheldering van ipr-onduidelijkheden bij internationale detachering
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Arbeidsrechtelijke annotaties
Publication
2009
ISSN
1568-6639
Volume/pages
2 (2009) , p. 3-21
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identifier
Creation 20.01.2010
Last edited 07.10.2022
To cite this reference