Publication
Title
Internationaal arbeidsrecht gemangeld tussen vrij verkeer van personen, vrij verkeer van diensten, vrijheid van vestiging en non-discriminatie: enkele aantekeningen vanuit IPR-perspectief bij de uitspraken Viking, Laval, Rüffert en Commissie/Luxemburg (derde bijdrage van het Refgov-project, "FR26")
Author
Language
Dutch
Publication
2009
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 20.01.2010
Last edited 07.10.2022
To cite this reference