Publication
Title
De 'Heeren Professors': het lerarenprofiel in het middelbaar onderwijs voor jongens in de provincie Limburg, 1878-1970
Author
Language
Dutch
Source (book)
"Over het mooie en het nuttige": bijdragen over de geschiedenis van onderwijs en opvoeding: liber amicorum. - Antwerpen, 2008
Publication
Antwerpen : Garant, 2008
ISBN
978-90-441-2293-0
Volume/pages
p. 105-121
IR - Boek naar hoofdstuk
Van lvd naar work
Over het mooie en het nuttige : bijdragen over de geschiedenis van onderwijs en opvoeding : liber amicorum aangeboden aan Mark D'hoker
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 20.01.2010
Last edited 11.09.2014
To cite this reference