Publication
Title
Artikel 780bis van het Gerechtelijk Wetboek en de onduidelijkheid inzake het (ver)nieuw(d)e toepassingsgebied
Author
Language
Dutch
Source (book)
De procesrechtwetten van 2007 ... revisited! Verslagboek van het colloquium van 12 december 2008 / Interuniversitair Centrum voor Gerechtelijk Recht. Colloquium; Centre Interuniversitaire de Droit Judiciaire. Colloque. - Brugge, 2009
Source (series)
Interuniversitair Centrum voor Gerechtelijk Recht. - Brugge, 2003, currens; 8
Publication
Brugge : Die Keure , 2009
ISBN
978-90-486-0278-0
Volume/pages
p. 93-109
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 21.01.2010
Last edited 07.10.2022
To cite this reference