Publication
Title
De behandeling van alcoholproblemen: wat leren we (niet) uit de COMBINE-studie?
Author
Abstract
Alcoholmisbruik en alcoholafhankelijkheid behoren tot de meest voorkomende psychiatrische aandoeningen. Het neurobiologisch onderzoek naar de pathogenese van verslavingsprocessen groeit explosief, de evoluties in behandelinterventies daarentegen lijken te stagneren. Men veronderstelt dat een combinatie van bestaande effectieve behandelvormen naltrexon, acamprosaat en gedragstherapie betere resultaten oplevert dan monotherapie. Deze hypothese vormt de kernvraag van de combine-studie, een groots opgezet dubbelblind placebogecontroleerd design, gefinancierd door de Amerikaanse overheid. De resultaten van deze studie zijn zowel hoopgevend als teleurstellend. Alle behandelinterventies toonden een significante verbetering van zowel het alcoholgebruik als de gerelateerde negatieve gevolgen. Deze verbetering bleef aanwezig tot een jaar na stoppen van de behandeling. De verschillen tussen de types interventies bleven echter beperkt en vervaagden tijdens follow-up na behandeling. Ook de hypothese dat een combinatie van behandelingen de effectiviteit zou verhogen kon niet worden bevestigd.
Language
Dutch
Source (journal)
Psyfar
Publication
2009
Volume/pages
4 (2009)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 26.01.2010
Last edited 07.10.2022
To cite this reference