Publication
Title
Dopamine en verslaving: 2: de rol van dopamine bij impulscontrole en verslaving
Author
Abstract
In het eerste deel van dit tweeluik hebben we gezien hoe dopaminerge mechanismen een belangrijke rol spelen bij de kwetsbaarheid voor verslavingsgedrag en bij ontstaan en continuering daarvan. Verslavingsgedrag kan worden opgevat als een ernstige verstoring van de verschillende neurobiologische processen die natuurlijk, doelgericht gedrag aansturen. Naast de direct belonende effecten van roesmiddelen heeft dopamine een essentiële functie bij de neurobiologische mechanismen die aan de basis liggen van importantietoekenning en impulsregulatie. Deze factoren leiden in belangrijke mate tot voor verslaving essentiële klinische kenmerken zoals roes, zucht, dwang en terugval. De groeiende kennis over de neurobiologie van verslaving biedt aanknopingspunten voor de ontwikkeling van psychosociale en farmacologische interventies die nauwer aansluiten op de onderliggende pathogenetische processen. In deel 1 werd de rol van dopamine bij de acuut bekrachtigende werking behandeld. In dit artikel kijken we naar impulscontrole en verslaving.
Language
Dutch
Source (journal)
Psyfar
Publication
2008
Volume/pages
4 (2008) , p. 22-25
UAntwerpen
Faculty/Department
Project info
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 26.01.2010
Last edited 07.10.2022
To cite this reference