Publication
Title
Dopamine en verslaving: 1: de rol van dopamine bij de acuut bekrachtigende werking
Author
Abstract
Dopaminerge mechanismen spelen een belangrijke rol in de kwetsbaarheid voor verslavingsgedrag en bij ontstaan en continuering daarvan. Verslavingsgedrag kan worden opgevat als een ernstige verstoring van de verschillende neurobiologische processen die natuurlijk, doelgericht gedrag aansturen. Naast de direct belonende effecten van roesmiddelen heeft dopamine een essentiële functie bij de neurobiologische mechanismen die aan de basis liggen van importantietoekenning en impulsregulatie. Deze factoren leiden in belangrijke mate tot voor verslaving essentiële klinische kenmerken zoals roes, zucht, dwang en terugval. De groeiende kennis over de neurobiologie van verslaving biedt aanknopingspunten voor de ontwikkeling van psychosociale en farmacologische interventies die nauwer aansluiten op de onderliggende pathogenetische processen.
Language
Dutch
Source (journal)
Psyfar
Publication
2008
Volume/pages
3 (2008) , p. 25-28
UAntwerpen
Faculty/Department
Project info
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 26.01.2010
Last edited 07.10.2022
To cite this reference