Title
Dopamine en verslaving: 1: de rol van dopamine bij de acuut bekrachtigende werking
Author
Faculty/Department
Faculty of Medicine and Health Sciences
Publication type
article
Publication
Subject
Psychology
Pharmacology. Therapy
Source (journal)
Psyfar
Volume/pages
(2008) :3 , p. 25-28
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Abstract
Dopaminerge mechanismen spelen een belangrijke rol in de kwetsbaarheid voor verslavingsgedrag en bij ontstaan en continuering daarvan. Verslavingsgedrag kan worden opgevat als een ernstige verstoring van de verschillende neurobiologische processen die natuurlijk, doelgericht gedrag aansturen. Naast de direct belonende effecten van roesmiddelen heeft dopamine een essentiële functie bij de neurobiologische mechanismen die aan de basis liggen van importantietoekenning en impulsregulatie. Deze factoren leiden in belangrijke mate tot voor verslaving essentiële klinische kenmerken zoals roes, zucht, dwang en terugval. De groeiende kennis over de neurobiologie van verslaving biedt aanknopingspunten voor de ontwikkeling van psychosociale en farmacologische interventies die nauwer aansluiten op de onderliggende pathogenetische processen.
Handle