Publication
Title
Traumatisch hersenletsel en alcoholmisbruik/afhankelijkheid: deficit van executieve functies? Een casereport
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor geneeskunde. - Leuven
Publication
Leuven : 2008
ISSN
0371-683X
Volume/pages
64:23(2008), p. 1199-1203
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 26.01.2010
Last edited 10.07.2013
To cite this reference