Publication
Title
Traumatisch hersenletsel en alcoholmisbruik/afhankelijkheid: deficit van executieve functies? Een casereport
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor geneeskunde / Nederlandstalige medische fakulteiten in België - Leuven, 1966 - 2020
Publication
Leuven : Nederlandstalige Medische Fakulteiten in België , 2008
ISSN
0371-683X [print]
1784-9721 [online]
Volume/pages
64 :23 (2008) , p. 1199-1203
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 26.01.2010
Last edited 07.10.2022
To cite this reference