Publication
Title
Vlaams decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen: nieuwigheden in vergelijking met de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van de provincie- en gemeentebelastingen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor gemeenterecht. - Brussel, 1987, currens
Publication
Brussel : 2009
ISSN
0775-3217
Volume/pages
3 (2009) , p. 129-165
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identifier
Creation 27.01.2010
Last edited 07.10.2022
To cite this reference