Publication
Title
Kanarieliefhebberij in de achttiende eeuw: op het kruispunt van wetenschap en vrije tijd?
Author
Language
Dutch
Source (journal)
De achttiende eeuw : documentatieblad van de Werkgroep Achttiende Eeuw. - Nijmegen, 1994 - 2016
Publication
Nijmegen : 2009
ISSN
0929-9890
Volume/pages
41 :2 (2009) , p. 218-248
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identifier
Creation 27.01.2010
Last edited 07.10.2022
To cite this reference